Zapraszamy do konkursu plastycznego pt. „MÓJ ŚWIAT”

czwartek, 2.8.2012

Dyrekcja Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie ogłasza gminny konkurs plastyczny pt. „Mój Świat”.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy, w wieku od 6 do 16 roku życia po wypełnieniu przez rodziców lub opiekunów prawnych stosownego oświadczenia dot. praw autorskich.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju talentów plastycznych dzieci i młodzieży, wsparcie form zorganizowanego wypoczynku dzieci na terenie Gminy Szubin, promowanie bibliotek publicznych jako ośrodków edukacji kulturalnej.
Kryteria: konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych od 6 do 12 roku życia i od 13 do 16 roku życia. Kryterium wieku nie jest obligatoryjne. Ma charakter zalecenia. Warunkiem zaakceptowania pracy jest jej samodzielne wykonanie przez dziecko! Każda praca musi być czytelnie oznaczona na odwrocie: imię nazwisko, adres autora nr telefonu lub/ i e-mail. Bezwzględnym warunkiem rozpatrywania pracy w konkursie jest podpisanie w/w oświadczenia.
Tematyka prac może być dowolna.
Format od A5 do A3. Prace mogą być wykonane na papierze, na kartonie, płótnie lub innym materiale.
Termin – od 1 lipca do 28 sierpnia br.
Miejsce przekazania prac. Prace można przesyłać lub składać osobiście w Oddziale dla dzieci i młodzieży Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie ul. Kcyńska 11, a także w filiach bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych i Słonawach oraz w miejscach wskazanych przez kierowników wiejskich filii bibliotecznych.
Jury. Nadesłane prace oceni grupa plastyków. Pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania pracy, jej oryginalność (nie odtwórczość), walory plastyczne, temat.
Nagrody. Główną nagrodą będzie wrześniowa wystawa wybranych prac w galerii KORYTARZYK Natalii i Macieja Jelińskich w Szubinie przy ul. 3 Maja oraz pokaz prac komputerowych w bibliotece szubińskiej. O dokładnym terminie otwarcia wystawy i pokazu zawiadomimy odrębnie.