Alice Munro

czwartek, 28.11.2013

Listopadowe spotkanie członków DKK w szubińskiej bibliotece poświęcone było zbiorowi opowiadań tegorocznej laureatki nagrody Nobla Alice Munro. Uczestnicy Klubu zgodzili się, że noblistka jest mistrzynią krótkich form. Większość jej opowiadań toczy się w kanadyjskim regionie Ontario, pełnym małych miasteczek i rzek. Autorka jest mistrzynią opowiadania o micie romantycznej miłości. Pisze o zwyczajnych ludziach i ich wielkich uczuciach. W spotkaniu wzięlo udział 5 osób.

Ostatnią lekturą DKK w tym roku będzie “Szczęście w cichą noc” Anny Ficner – Ogonowskiej. Zapraszamy na spotkanie Klubu 20 grudnia o godz. 17.00