Filie

W skład sieci bibliotek publicznych Gminy i Miasta Szubin wchodzą Rejonowa Biblioteka Publiczna oraz pięć podległych jej filii, nad którymi sprawuje ona opiekę organizacyjną i poradniczo-konsultacyjną.

Sieć placówek bibliotecznych

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie Filia w Zamościu
ul. Wierzbowa 1
89-200 Zamość
Prowadzący: Mariola Sawicka
E-mail zamosc@biblioteka.szubin.pl
Telefon: 793 264 359
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: od 1400 do 1800
Wtorek: od 1400 do 1800
Środa: od 1000 do 1400
Czwartek: od 1400 do 1800
Piątek: od 1000 do 1400

 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie Filia w Chomętowie
Chomętowo 25
89-200 Szubin

 

Prowadzący: Sylwia Klim
E-mail chometowo@biblioteka.szubin.pl
Telefon: 730 117 696
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: od 1200 do 1600
Wtorek: od 1300 do 1700
Środa: od 1300 do 1700
Czwartek: od 1300 do 1700
Piątek: od 1200 do 1600

 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie Filia w Królikowie
ul. Chraplewska 1
89-200 Królikowo

 

 

Prowadzący: Magdalena Murawska
E-mail krolikowo@biblioteka.szubin.pl
Telefon: 730 117 649
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: od 1200 do 1600
Wtorek: od 1200 do 1600
Środa: od 1200 do 1600
Czwartek: od 1400 do 1800
Piątek: od 1200 do 1600

 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie Filia w Rynarzewie
ul. Bydgoska 2
89-200 Rynarzewo
Prowadzący: Wiesława Siódmiak
E-mail rynarzewo@biblioteka.szubin.pl
Telefon: 52 384 55 97
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: od 900 do 1300
Wtorek: od 1400 do 1800
Środa: od 1400 do1800
Czwartek: od 800 do 1200
Piątek: od 1300 do 1700

 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie Filia w Samoklęskach Małych
89-200 Samoklęski Małe 16 a
 

Prowadzący: Grażyna Gabryszewska
E-mail samokleskimale@biblioteka.szubin.pl
Telefon: 730 117 697
Godziny otwarcia:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa: od 1000 do 1700
Czwartek: od 1000 do 1700
Piątek: od 1100 do 1700

 

Pliki do pobrania przez filie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie:

  1. Plan zadaniowy: doc, pdf.
  2. Instrukcja Kancelaryjna Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie: pdf.
  3. Zestawienie ubytków: doc, pdf.
  4. Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych – książek: doc, pdf.
  5. Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych – książka mówiona: doc, pdf.
  6. Protokół kontroli stanu księgozbioru: doc, pdf.
  7. Protokół kontroli multimediów: doc, pdf.
  8. Protokół kontroli stanu i ewidencji pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo – wartościowa): doc, pdf.
  9. Protokół kontroli stanu i ewidencji pozostałych środków trwałych: doc, pdf.
  10. Każdy pracownik biblioteki, zamierzający dokonać zakupu, musi uzyskać podpis dyrektora i księgowej pod wypełnionym wnioskiem formularza zgłoszenia konieczności wydatkowania kwot ze środków Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie: doc, pdf.
  11. Każdy pracownik biblioteki, zamierzający odbyć podróż służbową prywatnym samochodem musi uzyskać zgodę i podpis dyrektora RBP w Szubinie: doc, pdf.
  12. Wykaz sprzętu (spis z inwentarza – wzór): doc, pdf.
  13. Regulamin korzystania z służbowego telefonu komórkowego: pdf.
  14. Protokół kontroli zużycia materiałów: doc, pdf.
  15. Protokół w sprawie dochodzenia należności – niezwrócone zbiory – należące do Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie: doc, pdf.
  16. Wzór sprawozdań cyfrowych na 2022 rok do pobrania: doc, pdf.
  17. Regulamin i ankieta z klauzulą informacyjną RODO – dotyczy organizowania imprez przez RBP w Szubinie i podległe filie -zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RBP 13/2020: doc, pdf.
  18. Regulamin ochrony danych osobowych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie: pdf
  19. Dotyczy konkursów – oświadczenie autora pracy: doc.
  20. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez RBP w Szubinie: doc, pdf