Dziękujemy za cenny dar!

piątek, 15.3.2019

Dyrekcja rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie serdecznie dziękuje za bezinteresowne przekazanie w darze kilkudziesięciu nowych książek dla filii bibliotecznej w Zamościu. Dar trafił na ręce kier. filii P. Marioli Sawickiej, staraniem sołtysa Zamościa P. Andrzeja Sobkowskiegio. Liczymy, że nowe pozycje przyciągną kolejnych czytelników. Zapraszmy do biblioteki!