Internet łączy – warsztaty z obsługi elektronicznej skrzynki pocztowej w Rynarzewie

czwartek, 28.6.2012

W dniach od 26.06. do 28.06.2012r odbyły się w Filii bibliotecznej w Rynarzewie trzy spotkania z grupą osób w wieku 50+ pod hasłem ,,  Internet łączy”. W zajęciach udział wzięło sześć osób. Na zajęciach uczestnicy przerobili następujące tematy:
– budowa adresu skrzynki internetowej,
– zakładanie skrzynki pocztowej.
– obsługa poczty.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
Filia w Rynarzewie
Krystyna Zębała