Lato w Bibliotece

poniedziałek, 9.7.2018

Trwają „ Wakacje w Bibliotece” dofinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Szubin. Kolejne zajęcia w Chomętowie odbyły się we wtorek i środę. Zorganizowały je wspólnie: biblioteka publiczna i świetlica wiejska. Dzieci w asyście pani świetlicowej i p. bibliotekarki odwiedziły bardzo ważne miejsce w Chomętowie czyli remizę strażacką. Spotkanie z Naczelnikiem Straży panem Ryszardem Brzykcy było wielkim przeżyciem dla dzieci. Naczelnik opowiedział im o tym czym jest  służba strażaka i zapoznał swoich młodych gości ze sprzętem strażackim. Wielkie wrażenie na dzieciach wywarł wóz bojowy. Opowiedział też jak wygląda akcja ratownicza. Po wizycie w Remizie dzieci z zapałem malowały w bibliotece wozy strażackie. Zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem. Następnego dnia na uczestników zajęć wakacyjnych czekały gry i zabawy plenerowe. Uczestnicy grali w chłopka, szczura, piłkę nożną bawili się w Baba Jaga patrzy i spacer po linie, oraz rysowali kredą. W czasie zabaw humory wszystkim dopisywały. Był też czas na smaczną przekąskę. W zajęciach wzięło udział 15 dzieci.