Narada bibliotekarzy

poniedziałek, 24.9.2012

Tradycyjnie, trzy do czterech razy w roku pracownicy bibliotek publicznych z terenu Gminy i Miasta Szubin spotykają się na szkoleniu połączonym z naradą. Jest to dobra okazja do wymiany doświadczeń i lepszej integracji bibliotekarzy. Tematem wiodącym wrześniowego spotkania był początek roku kulturalno-oświatowego, konstrukcja planu zadaniowego oraz podsumowanie trzeciego kwartału. Wszytko to po to, byśmy mogli lepiej pełnić służbę na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

Dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
Mirosław Rzeszowski