Nasz partner- Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, po wyborach

wtorek, 6.3.2018

We wtorek  6 marca 2018r.  odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Po  sprawozdaniu  prezesa i  przewodniczącego komisji rewizyjnej  udzielono absolutorium Zarządowi, Następnie odbyły się  tajne głosowania. Prezesem Towarzystwa został ponownie Mirosław Rzeszowski. W skład Zarządu prócz prezesa weszli: Kamila Czechowska, Alina Gordon – jako wiceprezesi. Józef Kimber – członek, Mariola Polańska – sekretarz, Emilia Pruszak -członek, Ewa Szczygieł- skarbnik i Stanisław Wypych- członek. Komisję Rewizyjną III kadencji tworzą: Przewodniczący Edmund Karnowski, członkowie: Grażyna Rusin i Małgorzata Staszak. Z miejsca  w komisji rewizyjnej zrezygnował z przyczyn zdrowotnych kol. Leon Maćkowiak. Serdecznie dziękujemy za  udział  w pracach komisji II kadencji.  W trakcie  zebrania podjęto uchwałę o  rozszerzeniu  palety  zadań Towarzystwa: prowadzenie działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej  wśród dzieci i młodzieży,  pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, wspieranie działalności rekreacyjno-turystycznej dla wszystkich grup wiekowych,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego  gminy w postaci  m.in. wspierania odbudowy, przebudowy, remontu mogił, pomników, nagrobków  o dużej wartości artystycznej i historycznej,  organizowanie zbiórek publicznych. Wśród planowanych działań  na rok bieżący przewodniczący SZTK wymienił m.in. instalację  tablic  upamiętniających  zasłużone osoby  dla miasta Szubina, kontynuację   międzypowiatowego konkursu literackiego  „ Pegaz na Pałukach i Krajnie” a także projekt fotograficzno-dokumentalny pt. „ Znaki Wiary na Pałukach i Krajnie”