Opowieść o lesie i jego mieszkańcach

czwartek, 11.8.2022

W czwartek 11 sierpnia szubińską bibliotekę odwiedził P. Jakub Sokołowski leśniczy, specjalista służby leśnej Nadleśnictwa w Szubinie. Nasz gość opowiadał liczne zebranym dzieciom o sekretach ptaków drapieżnych, wilków i innych zwierząt. W ruch szło koło fortuny przyrodniczej i uczestnicy zabawy oraz p. leśniczy opowiadali o wylosowanym temacie. Dyrekcja Rejonowej Biblioteki publicznej w Szubinie bardzo dziękuje Nadleśnictwu Szubin za zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań wakacyjnych dla dzieci młodszych w dniach 19 lipca i 11 sierpnia przez P. Jakuba Sokołowskiego. Z wdzięcznością dziękujemy, za Państwa bezinteresowne zaangażowanie.