Uczymy sie poloneza w bibliotece w Rynarzewie

czwartek, 10.2.2011

“Uczymy się Poloneza” – warsztaty taneczne, które przeprowadziła instruktor tańca pani Aleksandra Podżerek. Uczestnicy, a było ich 16, dowiedzieli się, że to taniec narodowy. Charakterystyka Poloneza jest uroczysta i dostojna. Godność, płynność, elegancja, a przy tym pewna, jakby przytłumiona wytwornością dynamika są cechami charakterystycznymi tego tańca. Dzieci przygotowywały się do zabawy karnawałowej robiąc sobie maski.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
Filia w Rynarzewie
Krystyna Zębała