Wakacje w Bibliotece

piątek, 31.7.2020

 
W czwartek 30 lipca w bibliotece w Królikowie i Chomętowie 
odbywały się kolejne zajęcia dla dzieci  z cyklu „ Lato w Bibliotece” 
W Królikowie było to ostatnie już spotkanie wakacyjne. Podczas 
zajęć dzieci rozwiązywały rebusy otrzymując na koniec  dyplom
 “Poszukiwacza Przygód –Poziom Lwa”. Miłym zakończeniem 
zajęć było lepienie różności z plasteliny gdzie uczestnicy pokazali
 swoje umiejętności manualne . Na koniec spotkania dzieci zostały
 obdarowane drobnym upominkiem w postaci gry karcianej “ Dobble”
 i słodyczy. Kierownik filii prowadząca zajęcia P. Magdalena
 Murawska wyraża podziękowania  Pani Sylwii  Sęga z Królikowa
 za przekazane słodycze dla uczestników zajęć. Należy dodać, że
 tego samego dnia, w  bibliotece w Chomętowie dzieci uczestniczyły
 w zajęciach plastycznych pn. „ Sprawne ręce”. Używając krepy i 
plasteliny  dzieci wykonały makietę zagubione na oceanie wyspy
 swoich marzeń. Zajęcia prowadziła kier. filii P. Sylwia Klim.