Wakacje w bibliotece w Królikowie

piątek, 8.7.2022

Miniony tydzień, dzieciom biorącym udział w zajęciach wakacyjnych w Bibliotece Publicznej w Królikowie, upłynął na pogawędkach o tańcach i strojach narodowych. Dzieci zdobywały wiedzę na temat naszego kraju, dowiedziały się co nieco o regionalnych tańcach, a także obyczaju ubierania się w stroje ludowe. Poznały regionalne stroje, w tym strój wywodzący się z naszych Pałuk. Uczestnicy spotkania pięknie kolorowali przeróżne stroje.

Pszczoła i jej zbliżające się święto były pretekstem do kolejnych rozmów z dziećmi na ten temat. Mieliśmy okazję spotkać się z prawdziwym pszczelarzem. Dzieci chętnie wysłuchały ciekawostek o pszczołach i pracy w pasiece. Na koniec uczestnicy wykonali książeczkę dotyczącą pszczół. Zostanie ona podarowana panu pszczelarzowi na następnych zajęciach, które odbędą się już w poniedziałek, o godz. 15:30. Zapraszamy.

Dzięki pomocy sponsora, dzieci miały okazję poczęstować się lodami a następnie kontynuowały wspólną zabawę na placu zabaw.