Wernisaż Kamila Rutkowskiego

piątek, 15.3.2024

   Malarstwo Kamila Rutkowskiego może budzić zdziwienie, a nawet niesmak. Pierwsze wrażenie szybko mija gdy bliżej przyjrzymy się zdeformowanym twarzom i sylwetkom postaci wyobrażonych na płótnie. Pozorna brzydota kontrastuje z zadziwiająco pogodną kolorystyką będącą ważnym komponentem obrazów. Wizualny obraz staje się przekazem. Czy go rozumiemy? Pomocna może być tu wiedza o twórczości ekspresjonistów niemieckich i słynnego Edwarda Muncha. Wszyscy pamiętamy jego obraz  „Krzyk” Płótna Kamila Rutkowskiego nie krzyczą. Więcej w nich rezygnacji. Postaci zamarły jakby czekały na impuls. Oby nie były nim wydarzenia równie dramatyczne jak lat 30 XX wieku. Ekspozycję można oglądać do początku maja w galerii „Na Piętrze” biblioteki publicznej w Szubinie. Zapraszamy.

Kami Rutkowski ma dwadzieścia dwa lata. Jest szubinianinem, absolwentem miejscowego liceum ogólnokształcącego. Uczył się malarstwa pod okiem artystki Hanny Zawadzkiej-Pleszyńskiej. Ma za sobą kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem grupy Plama’s w Szubinie.