Wspólna odpowiedzialność

piątek, 18.5.2012

W czytelni głównej Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie odbyła się kolejna – dwudziesta edycja warsztatów ekologicznych. Tym razem uczestnikami byli licealiści.

W zajęciach wzięło udział w sumie ponad sto osób. Warsztaty są częścią programu ekologicznego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim, który dofinansowuje to przedsięwzięcie. Zajęcia odbiegają od tradycyjnych lekcji szkolnych. Prowadzący kładzie główny nacisk przede wszystkim na ukazanie mechanizmów postępowania, jakie kierują ludźmi w sferze ochrony środowiska i stara się w trakcie dialogu z młodzieżą obronić tezę o ścisłym związku etyki z ekologią. Młodzież nie tylko słucha, ale i działa. Zachęcana jest zarówno do myślenia, jak i przeżywania. Warsztatom przyświeca motto: “Przetrwanie rodzaju ludzkiego na Ziemi zależy od opanowania “kryzysu etycznego”, którego następstwem jest kryzys ekologiczny”. [prof. Julian Aleksandrowicz]

 

Dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
Mirosław Rzeszowski