Biblioteki dla Niepodległości

piątek, 10.8.2018

Rok jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości sprzyja przypomnieniu roli bibliotek w walce o wyzwolenie, a także ich niezaprzeczalnego wkładu w rozwój nauki i oświaty zarówno w okresie międzywojennym jak i  po wojnie oraz w latach współczesnych. W piątek 14 września w szubińskiej bibliotece miało miejsce wydarzenie kulturalno-patriotyczne pod nazwą Biblioteki dla Niepodległości. Otwarcie trzech okolicznościowych wystaw poprzedziło Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Fragmenty Przedwiośnia Stefana Żeromskiego czytali: Zuzanna Rokicka i Jakub Kaiser ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie oraz Julia Stodolna i Igor Kotlarek z Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz Remigiusz Lamparski. Mirosław Rzeszowski dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie wystąpił z referatem o roli bibliotek publicznych, naukowych i ziemiańskich w kształtowaniu świadomości narodowej i kształceniu zarówno szerokich mas społecznych jak i elity kraju w okresie międzywojennym a także w okresie powojennym. W drugiej części uroczystości dokonano otwarcia trzech wystaw okolicznościowych. Zasadnicza wystawa, omówiona przez dyrektora, prezentuje najcenniejsze zbiory Rejonowej Biblioteki Publicznej. Ekspozycja zawiera min. cenny księgozbiór z okresu międzywojennego, regionalia, księgozbiór poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu, zbiory dotyczące Solidarności i innych organizacji walczących o pełną suwerenność kraju. Szeroko reprezentowane są cymelia z działów sztuki, architektury. Na wystawie znajdziemy też bogatą literaturę dot. Ojca Świętego Jana Pawła II, historii dawnej Polski i heraldyki. Ekspozycji zbiorów bibliotecznych towarzyszy wystawa licznych symboli narodowych Piotra Fiałkowskiego, kolekcjonera szubińskiego. Piotr Fiałkowski przybliżył zebranym historię najciekawszych eksponatów swojej kolekcji. Podkreślił wielkie znaczenie symboli narodowych dla kształtowania postaw patriotycznych. Trzecią wystawę otwartą tego wieczoru, tworzą prace dzieci szkół podstawowych gminy i miasta Szubin. Uczniowie bardzo udanie przedstawili różnymi technikami plastycznymi godło Polski. Dodać należy, że wydarzenie odbyło się w ramach XX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szubinie. Wszystkie trzy ekspozycje oglądać można do połowy listopada, w godzinach pracy książnicy.

http://palukitv.pl/wideo/4549/Narodowe_Czytanie_Przedwiosnia_Szubin.html     Autor filmu Remigiusz Konieczka, relacja Gazety Pomorskiej: Gahttps://pomorska.pl/literacki-wieczor-w-bibliotece-w-szubinie-pelen-wernisazy-otwarto-3-wystawy-zdjecia/ar/13501529

Podziękowania
Dyrekcja Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie  dziękuje za pomoc w przygotowaniu Narodowego Czytania dyrektorom oraz biorącym w czytaniu uczniom Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Ponadto składamy podziękowania dyrekcji Szubińskiego Domu Kultury i P. Tomaszowi Matuszakowi za wsparcie techniczne wydarzenia. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom uczniów prezentujących swoje prace plastyczne.
Odrębne podziękowania należą się P. Piotrowi Fiałkowskiemu za zaprezentowanie swych cennych zbiorów w murach naszej biblioteki.

Foto Małgorzata Staszak